• 24
 • 12
 • pokoje_1
 • 11
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • pokoje_2
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • pokoje_3
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • pokoje_4
 • 22
 • 23

Regulamin portu Ekomarina Giżycko

 1. Właścicielem portu jest Gmina Miejska Giżycko a zarządzającym - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.
 2. Prawidłowym funkcjonowaniem portu oraz jego dozorem w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku kieruje Kierownik Ekomariny z pomocą bosmana (Kapitanat Portu).
 3. Osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi portu w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku.
 4. Wejście do / wyjście z portu oraz postój w porcie jachtów żaglowych odbywa się wyłącznie z postawionym masztem i bez użycia żagli.
 5. Do portu mogą zawijać statki pasażerskie o maksymalnej długości kadłuba 35 m.
 6. Każdorazowe wejście i wyjście statków pasażerskich powinno być ustalane  z Kapitanatem drogą radiową lub telefoniczną.
 7. Cumowanie statków pasażerskich odbywa się przy oznakowanym i wskazanym przez Kapitanat stanowisku.
 8. Rejestr jednostek cumujących prowadzony jest przez Kapitanat Portu.
 9. Zezwolenia na slipowanie i cumowanie jednostki, rozbicie namiotu i ustawienie campera lub przyczepy campingowej udziela Kapitanat Portu.
 10. Wszelkich formalności  związanych z postojem jednostki, rozbiciem namiotu
  i ustawieniem campera lub przyczepy campingowej wraz ze stosowną opłatą należy dokonać w kasie Kapitanatu bezpośrednio po zacumowaniu, przybyciu.
 11. Opłaty portowej dokonuje się po wypełnieniu „Deklaracji postoju/pobytu” (nie dotyczy postoju do 3 godzin). Obsługa portu może żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 12. Przy postoju/pobycie powyżej 3 godzin obowiązkowe jest uiszczenie opłaty za każdą osobę zgodnie z cennikiem.
 13. Do osób przebywających w porcie należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
 14. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu portu może być używany jedynie dla celów ratowniczych.
 15. Łodzie należy cumować do kei lub y-bomu w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudnianie cumowania innym jednostkom.
 16. Zabronione jest pozostawianie luźnych cum na zewnątrz jednostki.
 17. Fały powinny zostać zabezpieczone przed wywoływaniem hałasu.
 18. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, przebywających na terenie portu odpowiedzialni są ich prawni opiekunowie.
 19. W basenie portowym oraz na terenie całego portu zabrania się:

- pływania pod żaglami,
- rzucania kotwicy,
- wytwarzania fali,
- mycia jachtów, camperów i przyczep campingowych z użyciem  detergentów,
- mycia naczyń poza miejscem wyznaczonym,
- wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń,
- pozostawiania śmieci poza przeznaczonymi na nie kontenerami,
- kąpieli w basenie portowym,
- rozpalania ognisk i grilla poza miejscem wyznaczonym,
- prowadzenia lub pozostawiania psów bez smyczy lub kagańca,
- niszczenia zieleni,
- pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru,
- wchodzenia na jacht bez zgody dysponenta jednostki,
- samowolnej zmiany stanowiska postojowego,
- zachowania niezgodnego z zasadami etykiety żeglarskiej oraz stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych osób.

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com