• 24
 • 12
 • pokoje_1
 • 11
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • pokoje_2
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • pokoje_3
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • pokoje_4
 • 22
 • 23

Informacje o projekcie

Z realizacji projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez Gminę Miejską Giżycko 2 grudnia 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną (przy ocenie merytorycznej uzyskał 79 pkt. na 80 możliwych) oraz strategiczną, przy której otrzymał 97 pkt. na 100 możliwych. Zakładał on całkowity koszt przedsięwzięcia na kwotę 19 998 999,99 zł i dofinansowanie w wysokości 9 403 520,09 zł (50% wydatków kwalifikowanych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

24 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, podjął uchwałę w sprawie wyboru projektu pn. „Budowa portu pasażerskiego EKOMARINA w Giżycku”  do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z  konkursu 01/08/5.1.4.

 

Realizację projektu rozpoczęto w lutym 2009 r. (ogłoszenie przetargu na nadzór inwestorski). 12 czerwca ogłoszony został przetarg na budowę portu. Spośród czterech ofert wybrana została najkorzystniejsza na kwotę 17.948.100 zł brutto, złożona przez Konsorcjum: Hydrobudowa S.A. – lider Konsorcjum z Gdańska oraz Przedsiębiorstwo Budowlane M. Minikowicz, M. Minikowicz Sp. j. z Giżycka (ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę z 21 sierpnia 2009).

 

12 czerwca 2009 r. w Giżycku  nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z udziałem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa oraz Burmistrz Giżycka Jolanty Piotrowskiej.

 

9 września 2009 r. podpisana została umowa na „Budowę portu pasażerskiego EKO-MARINA  w Giżycku" pomiędzy giżyckim samorządem, reprezentowanym przez Z-cę Burmistrza Pawła Czacharowskiego oraz Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Różę Cudzanowską, a wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą inwestycji: Konsorcjum: Hydrobudowa S.A. – lider Konsorcjum z Gdańska oraz Przedsiębiorstwo Budowlane M. Minikowicz, M. Minikowicz Sp. j. z Giżycka.

 

Inwestycja zakończyła się w październiku 2010 r. (termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu tj. data podpisania ostatniego protokołu odbioru – 29.10.2010 r.).

 

O projekcie:

W ramach projektu przewidziano:

- wyremontowanie i zmodernizowanie budynku głównego o powierzchni użytkowej 2431,60 m2 (obecny budynek dawnej hali „Mamr”, który zostanie poddany adaptacji i rozbudowie ma powierzchnię użytkową 950,71 m2) mieszczący sanitariaty, pomieszczenia dla służb zabezpieczających bezpieczeństwo na wodzie, oraz obsługi portu

- wybudowanie sanitariatu o powierzchni użytkowej  412,70 m2

- wybudowanie budynku techniczno – gospodarczego przy sanitariatach – 146,5 m2

- wybudowanie portu pasażerskiego, w którym zostanie stworzonych 136 miejsc dla wieloosobowych jednostek pływających

- uzbrojenie terenu EKO-MARINY w sieć energetyczną i oświetlenie terenu;

- drogi, place wewnętrzne oraz parking na 168 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 4 dla autobusów

- chodniki o powierzchni użytkowej ok. 2900 m2 (Jednym z podwykonawców odpowiedzialnych za budowę ciągów pieszych była firma SCEMA Cezariusz Stolarczyk z Gdyni).

 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej spowoduje poprawę wewnętrznej spójności transportowej oraz rozwój żeglugi śródlądowej na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Dzięki modernizacji i budowie portu poprawi się bezpieczeństwo osób z niego korzystających.

 

Budowa portu otworzy miasto na jezioro, przybliży też Giżycko żeglarzom odwiedzającym port, pozwoli wykorzystać drzemiące w mieście rezerwy związane z możliwością tworzenia miejsc pracy. Przyczyni się do wzrostu ekonomicznej aktywności regionu oraz jego atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców.

 

 

System Wielkich Jezior Mazurskich jest jednym z najbardziej popularnych ośrodków turystyki i zdecydowanie największym ośrodkiem żeglarskim w Polsce. Z turystyką nadzieje na rozwój regionu wiążą zarówno władze lokalne jak i społeczność Mazur. Charakter turystyki mazurskiej jest zdeterminowany atrakcjami, jakie przyciągają gości. Niezależnie od tego, że oferta turystyczna jest stale urozmaicana, koronną atrakcją pozostaje przyroda, a przede wszystkim jeziora.

 

O znaczeniu presji turystycznej na środowisko może przekonać porównanie liczby mieszkańców stałych z liczbą turystów. W szczycie sezonu na obszarze miast i gmin w całości obejmujących główny szlak Wielkich Jezior Mazurskich przebywa około 120000 mieszkańców i 47000 turystów, z czego ponad połowa (27400) to osoby nocujące na jachtach i polach biwakowych. Jeżeli pod uwagę wziąć obszar zlewni bezpośredniej Wielkich Jezior Mazurskich, to jest on zamieszkały przez 60 tys. osób, a w szczycie sezonu na samych jachtach, polach namiotowych i przystaniach przebywa na nim dodatkowo ok. 26 tys. turystów.

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com