• 24
 • 11
 • 12
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Zasady przyznawania miejsc sezonowych w porcie

Zasady przyznawania miejsc sezonowych w porcie "Ekomarina Giżycko":


1. Miejsca w porcie na kolejny sezon przyznawane są na podstawie zgłoszeń złożonych w Kapitanacie portu (osobiście, drogą mailową lub telefonicznie) do końca grudnia poprzedniego roku (decyduje kolejność zgłoszeń). 
2. Pierwszeństwo przydziału miejsc posiadają dotychczasowi rezydenci, którzy spełniają następujące warunki:

- terminowo wnosili opłaty stanowiskowe, opłaty portowe i inne należne opłaty związane z funkcjonowaniem portu,

- przestrzegają regulaminu portu oraz postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki wodniackiej i etyką żeglarską,

- wywiązali się ze wszystkich zobowiązań zawartych w ostatniej umowie na postój sezonowy,

- dbają o pozytywny wizerunek portu.

3. Cennik usług na dany rok podany jest na stronie internetowej portu - www.ekomarinagizycko.pl.


Umowy podpisywane będą w okresie od 2 stycznia do 15 marca danego roku. Brak podpisanej  i odesłanej umowy oraz opłaconej w terminie faktury oznaczać będzie automatycznie rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska.

 

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com